DX Code Of Conduct

what you can do to improve DXEtiquette

Bulgarian flag

DX Кодекс на поведение

Аз ще слушам, ще слушам и още веднъж ще слушам, преди да повикам.
Аз ще повикам, само ако уверено чувам DX станцията.
Няма да се доверя на DX клъстера и ще бъда напълно сигурен в повиквателния знак на DX станцията, преди да я повикам.
Няма да смущавам DX станцията, нито някого, който я вика, и никога няма да извършвам настройка на предавателя на DX честотата или около нея.
Ще чакам DX станцията да завърши връзката си, преди да я повикам.
Винаги ще предавам пълния си повиквателен знак.
Ще повикам и след това ще слушам достатъчно време. Няма да викам непрекъснато.
Няма да предавам, когато DX операторът повиква друг повиквателен знак, не моя.
Няма да предавам, когато DX операторът пита за повиквателен знак, който не прилича на моя.
Няма да предавам, когато DX станцията изисква връзка с географски район, различен от моя.
Когато DX операторът ме повика, няма да повтарям своя повиквателен знак, освен ако имам подозрения, че е приет неправилно.
Ще бъда благодарен, ако и когато успея да направя връзка.
Ще уважавам другите радиолюбители и ще се държа така, че да заслужа тяхното уважение.
Превод с любезното съдействие на LZ1US