DX Code Of Conduct

what you can do to improve DXEtiquette

Czech Rep. flag

Jak se chovat v DX provozu

Budu poslouchat, poslouchat a zase poslouchat.
Budu volat jen tehdy, když DX stanici bezpečně slyším.
Nebudu věřit DX clusteru a budu volat pouze v případě, kdy si budu jistý značkou DX stanice dřív, než začnu volat.
Nikdy nebudu rušit DX stanici ani nikoho, kdo ji právě volá. Nikdy nebudu ladit PA na frekvenci DX stanice ani v DX segmentu.
Než DX stanici zavolám, počkám až dokončí spojení.
Vždy budu zásadně dávat pouze celou značku.
Budu volat a poslouchat v rozumných intervalech, nebudu volat stále.
Nebudu vysílat, pokud DX stanice volá někoho jiného.
Nebudu vysílat, když se operátor DX stanice ptá na značku, které se nepodobá té mojí.
Nebudu volat DX stanici, pokud vyžaduje volání od stanic z jiné geografické oblasti, než jsem já.
Pokud DX stanice volá mě, nebudu opakovat svou značku kromě prípadu, kdy se zdá, že ji přijal nesprávně.
Budu si vážit toho, že se mi QSO povedlo navázat.
Budu ohleduplný ke svým kolegům radioamatéruům a budu se chovat se tak, aby oni brali ohled na mne.
Preklad se svolením Martin OK1RR