DX Code Of Conduct

what you can do to improve DXEtiquette

Latvian flag

Ētikas kodekss strādājot ar DX

Es klausīšos, klausīšos un vēlreiz klausīšos.
Es izsaukšu DXstaciju tikai tad, ja to dzirdēšu pārliecinoši.
Es akli neuzticēšos DX klāstera informācijai un, pirms izsaukšanas, pārliecināšos par DX-stacijas saukļa pareizību.
Es netraucēšu ne DX-staciju, ne kādu citu, kura to izsauc, un nekad neskaņošu raidītāju nedz uz DX-stacijas raidīšanas, nedz uztveršanas frekvenču joslas.
Pirms pasaukt DX-staciju, es nogaidīšu, kamēr tā pabeidz iepriekšējo sakaru.
Es vienmēr noraidīšu savu saukli pilnībā.
Es izsaukšu un pēc tam klausīšos saprātīgos laika intervālos. Es nekad nesaukšu nepārtraukti.
Es neraidīšu, kad DX-stacijas operators atbild citai, ne manai stacijai.
Es neraidīšu, kad DX-stacijas operators lūdz precizēt saukli, kas nav līdzīgs manējam.
Es neraidīšu, kad DX-stacijas operators izsauc citu ģeogrāfisko reģionu, nevis to, kurā atrodos es.
Kad DX-stacijas operators izsauc mani, es atkārtošu savu saukli tikai tad, ja nebūšu pārliecināts, ka viņš to ir uztvēris pareizi.
Es būšu pateicīgs, ja būšu nodibinājis sakaru un kad būšu nodibinājis sakaru.
Es cienīšu savus kolēģus pārējos radioamatierus un uzvedīšos tā, lai iegūtu viņu cieņu.
Translation by YL2PN