DX Code Of Conduct

what you can do to improve DXEtiquette

Entry photo example

DX СТАНЦТАЙ АЖИЛЛАХ ЁС ЗҮЙН ЖУРАМ

• Би эхний ээлжинд DX станцыг сонсоно, сонсоно бас дахин сонсоно.
• Би DX станцын дуудлагыг баталгаатай зөв авсаныхаа дараа, түүнийг дуудна.
• Би кластераас будаа идэхгүй бөгөөд DX станцын дуудлагыг өөрөө найдвартай
хүлээн авсаны дараа түүнийг дуудах болно.
• Би DX станц болон түүнтэй ажиллах гэж байгаа станцуудад ямар ч саад хийхгүй ба
түүний нэвтрүүлж, хүлээж байгаа давтамжин дээр (QSX) хэрхэвч тохируулга
хийхгүй.
• Би DX станц өөр станцтай холбоо тогтоож дуустал хүлээсний дараа түүнийг дуудна.
• Би ямагт өөрийн бүтэн дуудлагыг нэвтрүүлнэ.
• Би дуудсаныхаа дараа тодорхой интервал бүрд сонсож хүлээнэ. Хэзээ ч
үргэлжлүүлэн дуудахгүй.
• DX станц надаас өөр станцыг дуудаж байхад, би түүн лүү нэвтрүүлэхгүй.
• DX станц манайхаас өөр улс болон тивтэй ажиллаж байхад би түүн лүү
нэвтрүүлэхгүй.
• Хэрэв DX станц миний дуудлагыг зөв хүлээж аваагүй тохиолдолд л, би өөрийн
дуудлагаа давтан нэвтрүүлнэ.
• Би DX станцтай амжилттай холбоо тогтоосоны дараа түүнд талархалаа заавал
илэрхийлнэ.
• Би өөрийн сонирхол нэгт НАМ-ууддаа ямагт хүндэтгэлтэй хандах ба тэднийг ч бас
өөр лүүгээ тийм байдлаар хандуулахыг хичээж ажиллана.
Монгол хэл рүү орчуулсан Н.Хосбаяр, JT1CD