DX Code Of Conduct

what you can do to improve DXEtiquette

Latvian flag

Kodeks Pracy DX

Będę słuchać, słuchać i w końcu jeszcze więcej słuchać.
Będę wołać tylko wtedy, kiedy będę mógł odebrać znak stacji DX.
Nie będę ślepo wierzył w informacje z klastra i przed zawołaniem stacji DX samodzielnie uzyskam pewność, jaki jest jej znak.
Nie będę przeszkadzał w pracy stacji DX, ani też w pracy jakiejkolwiek stacji wołającej DX-a i nigdy nie będę stroił nadajnika na częstotliwości DX-a lub na częstotliwości QSX, na której słucha.
Będę czekał, az stacja DX w pełni zakończy poprzednią łączność, zanim zacznę ją wołać.
Zawsze będę wołał podając pełny znak.
Będę w wyważony sposób wołał i następnie słuchal. Nie będę wołał w sposób ciągły.
Nie będę nadawał w czasie, kiedy operator stacji DX odpowiada innej stacji.
Nie będę nadawał w czasie, kiedy operator stacji DX prosi o powtórzenie znaku, który w żadnej mierze nie jest podobny do mojego znaku.
Nie będę nadawał, kiedy operator stacji DX wola stacje z innych regionów geograficznych niz mój.
Jeśli operator stacji DX odpowiada mojej stacji, nie będę powtarzał swojego znaku, chyba że będę miał pewność, iż mój znak został odebrany niepoprawnie.
Będę zawsze wdzięczny za nawiązaną łączność.
Będę szanował innych operatorów i sam będę postępował w taki sposób, aby zyskać szacunek innych.
Translation by Tomasz Barabachowski, SP5UAF (SPDXC)