DX Code Of Conduct

what you can do to improve DXEtiquette

Slovenian flag

Načela DX obnašanja

Poslušal bom, poslušal in potem še malo poslušal.
Klical bom samo, če bom lahko DX postajo zares pravilno sprejemal.
Ne bom zaupal cluster-ju, pred klicanjem se bom prepričal o pozivnem znaku DX postaje.
Ne bom motil DX postaje ali kogarkoli, ki jo kliče, in se nikoli ne bom uglaševal na frekvenci DX postaje ali na njenem QSX območju.
Preden jo bom klical, bom počakal, da DX postaja zaključi zvezo.
Svoj pozivni znak bom vedno oddajal v celoti.
Klical bom in nato razumen čas poslušal. Ne bom klical nepretrgoma.
Ne bom oddajal, kadar DX operater kliče drug pozivni znak, ne mojega.
Ne bom oddajal, kadar DX operater sprašuje po pozivnem znaku, ki ni podoben mojemu.
Ne bom oddajal, kadar DX postaja kliče druga geografska področja, ne mojega.
Takrat, ko bo DX operator poklical mene, svojega pozivnega znaka ne bom ponavljal, razen če mislim, da ga ni pravilno sprejel.
Hvaležen bom če in ko bom uspel vzpostaviti zvezo.
Spoštoval bom ostale operaterje in se obnašal tako, da bom sam zaslužil njihovo spoštovanje.
Prevedel Vince S52CC