DX Code Of Conduct

what you can do to improve DXEtiquette

Entry photo example

DX Gedragskode

Ek sal luister, luister en nog luister.
Ek sal alleenlik roep indien ek die DX hoor.
Ek sal nie die DX Kluster blindelings vertrou nie en eers seker maak van die DX se ware roepsein voordat ek roep.
Ek sal nie steurings veroorsaak vir die DX of enigeen wat hom roep nie en ook nie opstem op die die DX of die QRX frekwensie nie.
Ek sal wag todat die DX klaar is met sy kontak voordat ek roep.
Ek sal altyd my volle roepsein stuur.
Ek sal roep en redelike periode wag. Ek sal nie aanhoudend roep nie.
Ek sal nie uitsaai waneer die DX ‘n ander roepsein as myne roep nie.
Ek sal nie uitsaai indien die DX ‘n roepsein bevraagteken wat nie soos myne klink nie.
Ek sal nie uitsaai indien die DX ‘n ander Geografiese area roep nie.
Indien die DX my roep, sal ek nie my roepsein herhaal behalwe as ek dink hy het dit verkeerd gehoor nie.
Ek sal dankbaar wees indien ek die kontak gemaak het.
Ek sal my mede Amateurs respekteer en myself handhaaf om sodoende hulle respek te verdien.
Vertaal deur en met dank aan ZS1REC